Noorderling

Doorgaans zeggen de roots van een persoon iets van zijn of haar drive. Ik zeg in dat kader weleens ‘ik ben een noorderling’. Uiteraard sta ik voor het welzijn van iedere Nederlander, maar ik voel me bijzonder betrokken bij het noorderlijk deel van ons land. Daar woon ik met mijn gezin. Naast een internationaal netwerk heb ik ook daar mijn zakelijke netwerken en als lid van een Raad van Toezicht enkele bestuurlijke taken. Ik ben van huis uit ondernemer en zit voor D66 in de Tweede Kamer. Om die reden vertoef ik het grootste deel van de week in Den Haag.

Vitale Samenleving

Een sportvrouw. Dat ben ik! Dus daag ik mezelf voortdurende uit om grenzen te verleggen. Ook in mijn politieke activiteiten is sport en een gezonde leefstijl een rode draad. Zeker in deze heftige tijd van Covid 19 zijn gezonde voeding en optimaal bewegen super belangrijk. Binnen mijn partij ben ik de spil waar het gaat om het bewaken van en de aandacht voor het bestrijden van deze pandemie. Ik zie en ervaar dagelijks hoe de aandacht voor gezondheid en beweging toeneemt, en volkomen terecht in mijn overtuiging! Ik streef er dus naar om dit als voortdurend aandachtspunt op de agenda van D66 te kunnen zetten.

Caribbean

Bon Bini, welkom!

Mijn contacten op de Caribbean gaan al terug naar de jaren ‘90. Ik vond de ontmoetingen daar direct al interessant en ben al als een blok gevallen voor de (onder)water natuur. Vanaf dat moment volg ik de ontwikkelingen en kom ik er graag om mijn vrienden te bezoeken.

Wellicht ten overvloede licht ik toe wat de staatskundige verhoudingen zijn in ons Koninkrijk.

Het koninkrijk bestaat uit vier autonome landen, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland. De relatie tussen de landen is vastgelegd in het statuut (2010). Het statuut staat boven de grondwet. De eilanden Saba, St. Eustatius en Bonaire worden door de Nederlandse regering vertegenwoordigd in de jaarlijkse overleggen over KR-beleid.

Enkele voorbeelden van mijn werk

Ik heb gepleit om naast de materiële opbouw na orkaan Irma op Sint-Maarten ook psycho-sociale hulpverlening via NGO’s in gang te zetten. Met een glimlach denk ik terug aan mijn werkbezoek aan de world-coaches in de getroffen arme wijken. Mensen die met de voeten in de klei het verschil maken. Op Aruba ben ik geïnformeerd over de aanpak in de jeugdzorg en specifiek over de inzet om tienerzwangerschappen te voorkomen.

Praktisch gezien blijf ik mij inzetten voor sociale uitkeringen in Caribisch Nederland; net zolang tot de normen aangegeven in het onderzoek ‘ijkpunt sociale zekerheid’ zijn bereikt. Ik hoop nog steeds dat mijn motie over een bibliotheek als persoonlijk ontwikkeling- en ontmoetingscentrum uitgevoerd wordt.  Op St Eustatius heb ik veel mensen kunnen interviewen over hoe zij het herstel van de lokale democratie zien. Samen met mijn collega Tjeerd de Groot zet ik me in voor drinkwater zekerheid, de bescherming van de natuur in het algemeen en de koraalriffen in het bijzonder. Dit heeft geleid tot meer financiële ondersteuning.

Ik heb campagne gevoerd op Bonaire, Curaçao en Nederland. Als Tweede Kamerlid voel ik de urgentie om me in te zetten voor de goede onderlinge verhoudingen. Ik heb hier wel zorgen over. De relatie binnen het Koninkrijk, waar alle (ei)landen deel van uit maken, staat onder druk. COVID 19 heeft ook de eilanden hard getroffen. We komen alleen uit deze tragedie als we met elkaar rechtvaardige maatregelen treffen, waarbij ook empathie een rol speelt. Helaas ontbreekt het daar in mijn beleving soms aan. Ik probeer niet te (ver)oordelen. In plaats daarvan hou ik de gestelde doelen én kwetsbaarheden scherp in het oog. Ik roep doorgaans op tot meer vertrouwen. Geen loze beloftes, maar voortdurend streven naar een gelijkwaardig samenspel.

 

 

 

 

 

 

Zorg

Wanneer mensen in de verdrukking komen door psychische en / of sociale nood, dan gaat mij dat aan het hart. Voor mensen die in hun eigen omgeving beter willen worden of hulp willen krijgen, wil ik mij structureel inzetten.

Steeds geldt de kracht van samenwerking en bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen!

Een leven lang leren

In welke situatie dan ook in mijn leven, heb ik mijzelf altijd geschoold en bijgeschoold. Dat geeft uiteindelijk veel energie en voldoening. Ik wil in mijn rol dan ook graag volwassenen inspireren om te blijven leren. Gewoon doen!

Kernwaarden

Kernwaarden zijn voor mij een perfecte houvast om bijvoorbeeld te kiezen voor een politieke partij, voor een bepaald bedrijf of een instelling. Kernwaarden maken het mogelijk om te beoordelen of je ergens bij past en omgekeerd; maken het makkelijker om mensen voor jou te laten kiezen. Om een inschatting te kunnen maken van wat mij beweegt en wie ik ben zijn dit mijn persoonlijke kernwaarden.

  • Loyaal Vanuit mijn hart verbonden met D66
  • Vitaal 62 Jaar en volop ambitie om mij te blijven inzetten voor de samenleving.
  • Toekomstgericht Met oog voor die veranderende samenleving.
  • Doorzetter Opgeven zit niet in mijn genen. Ik ben nog lang niet klaar met mijn werk in de Tweede Kamer. Ook in een volgende periode zet ik mij graag onverkort in voor gelijke kansen en rechten voor iedereen in ons Koninkrijk.

Kansen voor iedereen

Ik wil niet alleen praten ik wil DOEN. En mensen die mij kennen weten, dat als ik ergens voor ga, dan ga ik ook helemaal! Dat is ook precies de reden waarom ik mijn politieke ambitie waar kan maken bij D66; een bewuste keuze. Voor mij is het de beste plek om iets te kunnen bijdragen aan een maatschappij waar iedereen gelijke kansen en mogelijkheden krijgt.

 “Ik ben volksvertegenwoordiger in de volste zin van het woord. Goed luisteren, scherp zijn, en zodoende alles wat ik hoor en zie meenemen naar Den Haag. Praten mét de mensen, in plaats van over mensen. Leven in een échte democratie, dat is mijn ambitie”

Volg Antje

Facebook
twitter
Linkedin
Instagram