Groen, gezond, levendig en gelukkig

Een groene, gezonde, levendige en gelukkige samenleving: dat is waar ik aan wil werken. Iedere Nederlander moet de ruimte krijgen om fysiek en mentaal gezond te zijn in een omgeving waarin welzijn en welvaart duurzaam verbonden zijn. Onze gezondheid en ons klimaat vormen immers de basis voor een vitale samenleving. Wanneer we deze inhoud centraal stellen en beslissingen nemen die goed zijn voor de wereld van nu en die van toekomstige generaties slaan we bruggen naar de toekomst en naar elkaar. Zo werken we integraal aan ons prachtige leven samen.

April 2021: terrassen weer open na Corona-lockdown © Wolters Wolters Groningen

Pieterpad lopen: Eenrum, Mensingeweer

Andere inrichting leefomgeving om gezonder te worden

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Ergens bij horen, je kunnen uiten, zorgeloos zijn, bewegen, frisse lucht, gezond voedsel: de mate waarin we ons goed voelen wordt voor een groot deel bepaald door de inrichting van ons leven en onze leefomgeving. Op dat gebied kunnen we nog veel leren. Een groeiend aantal Nederlanders krijgt te maken met aandoeningen als obesitas, hart-en vaatziekten, kanker en ook onze mentale gezondheid gaat achteruit. Om deze trend te keren moeten we onze samenleving fundamenteel anders inrichten. Zodat we met zijn allen meer jaren in gezondheid kunnen leven. 

De coronapandemie is illustratief. Met corona hebben we waarschijnlijk blijvend te maken. De pandemie is uiterst lastig een halt toe te roepen en laat zien dat ons gezondheidsstelsel op omvallen staat. De rek is eruit. De bijkomende maatregelen hebben een enorme impact op ons leven. Mensen snakken naar meer perspectief. Het is tijd om daar vol op in te zetten. 

De Wereldgezondheidsorganisatie sloeg al in 2010 alarm over een andere pandemie, eveneens illustratief: bewegingsarmoede heeft reeds miljoenen mensen het leven gekost. Gezond eten, voldoende bewegen en goed slapen zijn de belangrijkste ingrediënten voor fysieke en mentale fitheid. Dit vereist verstandige keuzes op meerdere beleidsterreinen, zoals ruimte en wonen, onderwijs en opvang, sport, kunst en cultuur en werk en economie. 

Fitheid heeft ook betrekking op onderwijs. Een leven lang leren daagt uit, maakt nieuwsgierig en zorgt voor mentale weerbaarheid en wendbaarheid. Onderzoek toont aan dat het opleidingsniveau van invloed is op de levensverwachting en op het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid zijn. Gemiddeld leven mensen met een opleiding op de basisschool of vmbo zes jaar korter en maar liefst vijftien jaar in als minder goed ervaren gezondheid. Deze ongelijkheid wordt door de coronacrisis alleen maar vergroot. Om het gat te dichten moeten we ons meer richten op het voorkómen van ziekten dan we nu doen.

© Marcel van der Burg

© Marcel van der Burg

Droomsamenleving

Ik zie een samenleving voor me waarin het buitenleven vanzelfsprekend is. Er is veel groen en ruimte voor sport en spel, voor alle leeftijden. De openbare ruimte nodigt uit om te ontmoeten en er zijn winkeliers met een kleinschalig aanbod, waarvan een groot deel regionaal is geproduceerd. We zorgen voor goed onderwijs voor alle leeftijden en stimuleren sociaal-maatschappelijk ondernemerschap. Deze steden en dorpen van de toekomst hebben de blik op de wandelaar en een architectuur die vriendelijk en uitnodigend is. Er zijn betaalbare woningen voor mensen in alle fasen van hun leven en in de samenstelling die bij ze past. We dagen  uit met kunst en cultuur. 

In de verschillende Nederlandse regio’s  versterken steden, dorpen en platteland elkaar. Er wordt volop geëxperimenteerd met bijvoorbeeld voedselallianties, energiecoöperaties, onderwijsconcepten en democratie. Er is al veel initiatief, op veel vlakken. Nu is het zaak deze initiatieven te bundelen en de overlap tussen de verschillende beleidsterreinen te zien. 

Dat kunnen we doen door de verschillende regio’s als afzonderlijke ecosystemen te zien waarin vraagstukken en oplossingen aan elkaar worden geknoopt. Want alleen als we in samenhang de ruimte vinden om ontwikkelingen te verenigen, komen we verder. 

‘Vanuit de inhoud en met respect voor andersdenkenden ben ik bereid mijn nek uit te steken’.

Antje in een notendop

Bij Antje staat de inhoud centraal. En als ze ergens voor gaat, heeft ze energie voor tien. Wat dat betreft is het echt een sportvrouw. Ze heeft een lange adem en aarzelt niet anderen te betrekken, het verhaal te vertellen en uit te zoeken waar inhoudelijke verbindingen mogelijk zijn. Haar motto is: we gaan het samen doen, dat leidt tot meer bevrediging. Initiatief nemen is één, ontwerpen en uitvoeren is twee en drie. Antje gaat voor alle stappen. Ze wil dienend zijn aan de samenleving, de lange termijn voorop stellen en domeinen met elkaar verbinden. Ze is ondernemend en een tikkeltje rebels. Ze zoekt en legt eenvoudig contact, neemt afslagen richting ongebaande paden en is op de hoogte. Een groene, gezonde, levendige en gelukkige samenleving is haar missie.

In de Tweede Kamer

Antjes Logica

Eén iemand maakt niet de toekomst, dat doen we samen.
De duurzame toekomst staat centraal bij beslissingen.
De regio is een ecosysteem vol mogelijkheden.
Allianties smeden is de sleutel.
Het koppelen van beleidsterreinen is eerder regel dan uitzondering.
Om te weten wat wel en niet werkt moeten we samen experimenteren.
We investeren eerder in trajecten gericht op de lange termijn dan in losse projecten.
Dat we naar elkaar luisteren is vanzelfsprekend.

Ik wil de gezonde samenleving dienen

Sport, gezondheid en onderwijs vormen een rode draad in het leven van Antje Diertens. Ze ziet het als een geweldige rijkdom dat ze gedurende haar leven de kans kreeg zich blijvend te ontwikkelen door opleidingen te stapelen. Ze volgde onder andere opleidingen tot turntrainer, bewegingsagoog, filosoof en deed postacademische trajecten op het gebied van governance en leiderschap. Zo doorleefde ze persoonlijk hoe belangrijk het is dat iedereen de kans krijgt een leven lang te leren: het gaf haar leven kleur, maakte haar wendbaar en gaf vooral veel plezier.

Antje heeft veel ervaring als leidinggevende van verschillende teams, in verschillende sectoren en op verschillende niveaus. Enkele voorbeelden zijn organisator van de Wereldspelen voor gehandicapten, programmamanager Executive MBA Sportmanagement, toezichthouder van Eurosonic Noorderslag. Antje is ambassadeur van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). Haar stijl van leidinggeven kan worden beschreven als dienend. Ze ervaart het als een vanzelfsprekendheid dat ze het leven met anderen wil verrijken, duurzame organisaties wil bouwen en dat ze streeft naar een rechtvaardige en zorgzame wereld. 

Van 2017 tot 2021 was ze Kamerlid voor D66, met de portefeuilles Koninkrijksrelaties (Caribische eilanden), sport, preventie en GGZ, leven lang leren en beschermd wonen, maatschappelijke opvang en diensttijd. Zij behaalde een belangrijk resultaat met de initiatiefnota Voor een gezonde toekomst, een gezonde leefstijl, waarin het belang van gezondheid en preventie staat. Het nieuwe kabinet gaat met de voorstellen, die effect hebben op lokaal en regionaal beleid, aan de slag. In 2019 stond Antje in de top tien van meest efficiënte Kamerleden. 

Door deze ervaring en bewezen diensten heeft Antje laten zien effectief samen te werken aan resultaat. Al haar energie wil ze graag inzetten voor een gezonde samenleving, op de haar kenmerkende wijze: sprankelend, ondernemend en samen met jou.

Behandeling Initiatiefnota Gezonde Toekomst in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Volg Antje

Facebook
twitter
Linkedin
Instagram