Noorderling

Doorgaans zeggen de roots van een persoon iets van zijn of haar drive. Ik zeg in dat kader weleens ‘ik ben een noorderling’. Uiteraard sta ik voor het welzijn van iedere Nederlander, maar ik voel me bijzonder betrokken bij het noorderlijk deel van ons land. Daar woon ik met mijn gezin. Naast een internationaal netwerk heb ik ook daar mijn zakelijke netwerken en als lid van een Raad van Toezicht enkele bestuurlijke taken. Ik ben van huis uit ondernemer en zit voor D66 in de Tweede Kamer. Om die reden vertoef ik het grootste deel van de week in Den Haag.

Sport en gezonde leefstijl

Een sportvrouw. Dat ben ik, dus daag ik mezelf voortdurende uit om grenzen te verleggen. Ook in mijn politieke activiteiten is sport en een gezonde leefstijl een rode draad. Gezonde voeding en meer beweging zijn superbelangrijk om je fysiek en mentaal goed te voelen. Ik zie en ervaar dagelijks om mij heen hoe de aandacht voor gezondheid en sport branche overschrijdend is. Gezondheid, met sport als niet meer weg te denken onderdeel daarvan, zijn een maatschappelijke aangelegenheid geworden.Heel blij ben ik dan ook dat ik dit als voortdurend aandachtspunt op de agenda van D66 heb kunnen zetten.

Caribbean

Ons koninkrijk bestaat uit Nederland en de Caribische eilanden. Ik hou van de eilanden en bezoek ze regelmatig. Ik voel me binnen de portefeuille Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor het welzijn in het Nederlandse deel (Bonaire, Saba, en Sint Eustatius). Wat ik daar kan doen? Denk aan het bepleiten van een verhoging van het sociaal minimum inkomen. Of aan de zorg voor gezinnen door op te komen voor structureel meer geld voor kinderopvang. Ook besteed ik aandacht aan een verbetering van de vaak schrijnende situatie van ouderen.

In algemene zin wil ik mee waken over het behoud van de natuur, van de koraalriffen. Ik laat mijn stem horen als het gaat over de problematiek rondom de vluchtelingenstroom uit Venezuela en in de discussie over Sint Eustatius waar we graag de democratie terug zien.

Steeds geldt de kracht van samenwerking en bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen!

Zorg

Wanneer mensen in de verdrukking komen door psychische en / of sociale nood, dan gaat mij dat aan het hart. Voor mensen die in hun eigen omgeving beter willen worden of hulp willen krijgen, wil ik mij structureel inzetten.

Steeds geldt de kracht van samenwerking en bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen!

Een leven lang leren

In welke situatie dan ook in mijn leven, heb ik mijzelf altijd geschoold en bijgeschoold. Dat geeft uiteindelijk veel energie en voldoening. Ik wil in mijn rol dan ook graag volwassenen inspireren om te blijven leren. Gewoon doen!

Kernwaarden

Kernwaarden zijn voor mij een perfecte houvast om bijvoorbeeld te kiezen voor een politieke partij, voor een bepaald bedrijf of een instelling. Kernwaarden maken het mogelijk om te beoordelen of je ergens bij past en omgekeerd; maken het makkelijker om mensen voor jou te laten kiezen. Om een inschatting te kunnen maken van wat mij beweegt en wie ik ben zijn dit mijn persoonlijke kernwaarden.

  • Doorzetter (bevlogen en gepassioneerd om wat ik wil daadwerkelijk te bereiken )

  • Empatisch (op de bres voor rechtvaardigheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen)

  • Transparant (laten zien waar ik voor sta)

  • Loyaal (ik ben en denk onafhankelijk, laat  mensen nooit in de steek)

Kansen voor iedereen

Ik wil niet alleen praten ik wil DOEN. En mensen die mij kennen weten, dat als ik ergens voor ga, dan ga ik ook helemaal! Dat is ook precies de reden waarom ik mijn politieke ambitie waar kan maken bij D66; een bewuste keuze. Voor mij is het de beste plek om iets te kunnen bijdragen aan een maatschappij waar iedereen gelijke kansen en mogelijkheden krijgt.

 “Ik ben volksvertegenwoordiger in de volste zin van het woord. Goed luisteren, scherp zijn, en zodoende alles wat ik hoor en zie meenemen naar Den Haag. Praten mét de mensen, in plaats van over mensen. Leven in een échte democratie, dat is mijn ambitie”

Dit is waar Antje voor staat

Het lidmaatschap van D66 was jaren geleden een heel bewuste keuze: de drang om iets te doen, iets te kunnen bijdragen aan een verdraagzame maatschappij waar gelijkwaardigheid in de breedste zin van het woord centraal staat. Gelijkwaardigheid in kansen en mogelijkheden.

Door alleen iets vinden, verandert niets. Dóen!

Na jaren voorzitterschap van het Regionaal Bestuur in Groningen heb ik D66 heel goed kunnen leren kennen. De stap naar Den Haag is nu wederom een bewuste keuze: de ultieme manier om nog meer te kunnen doen.

“Ik luister goed en scherp naar iedereen, uit alle lagen van de samenleving. Dat wat ik hoor en zie, wil ik meenemen naar Den Haag. Praten mét de mensen, in plaats van over de mensen. Echte democratie.”

Antje pitcht tijdens de presentatie van de conceptlijst voor De Tweede Kamerverkiezingen.

Volg Antje

Facebook
twitter
Linkedin
Instagram