Groningen: groen, gezond, levendig en gelukkig

Een groen, gezond, levendig en gelukkig Groningen: dat is waar ik aan wil werken. Iedere Groninger moet de ruimte krijgen om fysiek en mentaal gezond te zijn in een omgeving waarin welzijn en welvaart duurzaam verbonden zijn. Onze gezondheid en ons klimaat vormen immers de basis voor een vitale samenleving. Wanneer we deze inhoud centraal stellen en beslissingen nemen die goed zijn voor de wereld van nu en die van toekomstige generaties slaan we bruggen naar de toekomst en naar elkaar. Zo werken we integraal aan ons prachtige Groningen.

April 2021: terrassen weer open na Corona-lockdown © Wolters Wolters Groningen

Pieterpad lopen: Eenrum, Mensingeweer

Groningen is een gezonde en bruisende stad met een prachtig ommeland

Het is geen stad van grootspraak, ondanks de rijkdom aan ideeën die door de inzet van bijvoorbeeld wetenschappers en ondernemers werkelijkheid wordt. In Groningen mag iedereen zichzelf zijn. Jongeren krijgen de ruimte in de stad en voelen zich thuis op school of universiteit, in het Groninger Forum, het Noorderplantsoen of in de kroeg. 

Althans: die ruimte kregen ze. Corona treft de hele wereld en heeft ook in Groningen flink effect. De pandemie is uiterst lastig een halt toe te roepen. De bijkomende maatregelen hebben een enorme impact op ons leven en de politieke verantwoordelijkheid is groot. Mensen snakken naar meer perspectief. Het is tijd om daar vol op in te zetten. 

De Wereldgezondheidsorganisatie sloeg al in 2010 alarm over een andere pandemie. Bewegingsarmoede heeft reeds miljoenen mensen het leven gekost. Gezond eten, voldoende bewegen en goed slapen zijn de belangrijkste ingrediënten voor fysieke en mentale fitheid. Dit vereist verstandige keuzes op meerdere beleidsterreinen, zoals ruimte en wonen, onderwijs en opvang, sport, kunst en cultuur en werk en economie. 

Fitheid heeft ook betrekking op onderwijs. Een leven lang leren daagt uit, maakt nieuwsgierig en zorgt voor mentale weerbaarheid en wendbaarheid. Onderzoek toont aan dat mensen met een lagere opleiding gemiddeld zes jaar korter leven en maar liefst vijftien jaar korter in goede gezondheid. Deze ongelijkheid wordt door de coronacrisis alleen maar vergroot. Om het gat te dichten moeten we ons meer richten op het voorkómen van ziekten dan we nu doen. 

© Marcel van der Burg

© Marcel van der Burg

Droomstad

Ik zie een stad voor me waarin het buitenleven vanzelfsprekend is. Er is veel groen en ruimte voor sport en spel, voor alle leeftijden. De stad nodigt uit om te ontmoeten en er zijn winkeliers met een kleinschalig aanbod, waarvan een groot deel regionaal is geproduceerd. We zorgen voor goed onderwijs voor alle leeftijden en stimuleren sociaal-maatschappelijk ondernemerschap. Deze stad van de toekomst heeft de blik op de wandelaar en een architectuur die vriendelijk en uitnodigend is. Er zijn betaalbare woningen voor mensen in alle fasen van hun leven en in de samenstelling die bij ze past. De stad daagt uit met kunst en cultuur. 

Groningen staat nooit op zichzelf. Het ommeland en de stad versterken elkaar. In de provincie wordt volop geëxperimenteerd met bijvoorbeeld voedselallianties, energiecoöperaties, onderwijsconcepten en democratie. Er is veel initiatief, op veel vlakken. Nu is het zaak deze initiatieven te bundelen en de overlap tussen de verschillende beleidsterreinen te zien. 

Dat kunnen we doen door Groningen als een ecosysteem te zien waarin vraagstukken en oplossingen aan elkaar worden geknoopt. Want alleen als we de ruimte vinden om ontwikkelingen te verenigen, komen we verder. 

‘Vanuit de inhoud en met respect voor andersdenkenden ben ik bereid mijn nek uit te steken’.

Gelijke rechten voor iedereen, Amsterdam

Ik wil zinnig bezig zijn

De inhoud staat voor mij altijd centraal. Posities zijn totaal onbelangrijk. Ik zet me in voor een samenleving die verbindend is in plaats van polariserend, bij voorkeur in samenwerking met zoveel mogelijk anderen. Ik heb in mijn carrière veel voorbeelden van een gebrek aan integrale samenwerking gezien. Tussen culturen, tussen generaties, tussen domeinen en afdelingen. Op veel plekken is persoonlijke macht belangrijker dan het behalen van persoonlijke doelstellingen. De rangorde, het scoren en het kortetermijndenken zijn sterk vertegenwoordigd. Ik wil laten zien dat het ook anders kan. 

Ten eerste: je komt verder als je de ruimte vindt om dingen bij elkaar te brengen. Je kunt bijvoorbeeld klimaat en gezondheid, of ruimte en duurzaamheid niet los van elkaar zien. We moeten die gebieden integraal benaderen en daar zijn we samen voor verantwoordelijk. En ten tweede: de basishouding van iedere Nederlander zou er een van dienstbaarheid aan de samenleving moeten zijn. De lange termijn, de blik op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is het belangrijkst. Als dat centraal staat kunnen we bruggen slaan, verschillen opheffen. 

Iedereen heeft een verantwoordelijkheid en ik benader mensen graag vanuit de vraag wat iemand kan. De overheid heeft echter een belangrijke taak in het zorgen voor gelijke kansen voor iedereen, voor investeringen in publieke gezondheid, stimulerend onderwijs, sociale woningbouw en publieke organisaties als sportverenigingen, bibliotheken en musea. En als je de samenleving wilt verbeteren moet je weten wat er speelt. Ik pleit voor uitvoerige experimenten middenin de samenleving, gericht op integraliteit, duurzaamheid en een gezonde toekomst voor iedereen, jong en oud, mentaal en fysiek. 

Tot slot: waardecreatie is meer dan geld. Onze gezondheid is de basis voor vitaliteit in vele sectoren. Leefbaarheid, een fijne woning, een leven lang leren, sport, bewegen, kunst, cultuur en je thuis voelen in een netwerk waar je op terug kunt vallen: het zijn allemaal zaken die de waarde van ons leven beïnvloeden. Om weer te leren hoe we al die waarden met elkaar verbinden moeten we durven. Door te vallen, falen, opstaan, slagen, leer je wat wel en niet werkt. Op die manier gaan we er gezamenlijk op uit: op naar de duurzame toekomst.

Hop, hop!

Antje in een notendop

Bij Antje staat de inhoud centraal. En als ze ergens voor gaat, heeft ze energie voor tien. Wat dat betreft is het echt een sportvrouw. Ze heeft een lange adem en aarzelt niet anderen te betrekken, het verhaal te vertellen en uit te zoeken waar inhoudelijke verbindingen mogelijk zijn. Haar motto is: we gaan het samen doen, dat leidt tot meer bevrediging. Initiatief nemen is één, ontwerpen en uitvoeren is twee en drie. Antje gaat voor alle stappen. Ze wil dienend zijn aan de samenleving, de lange termijn voorop stellen en domeinen met elkaar verbinden. Ze is ondernemend en een tikkeltje rebels. Ze zoekt en legt eenvoudig contact, neemt afslagen richting ongebaande paden en is op de hoogte. Een groene, gezonde, levendige en gelukkige samenleving is haar missie.

In de Tweede Kamer

Antjes Logica

Eén iemand maakt niet de toekomst, dat doen we samen.
De duurzame toekomst staat centraal bij beslissingen.
Groningen is een ecosysteem vol mogelijkheden.
Allianties smeden is de sleutel.
Het koppelen van beleidsterreinen is eerder regel dan uitzondering.
Om te weten wat wel en niet werkt moeten we samen experimenteren.
We investeren eerder in trajecten gericht op de lange termijn dan in losse projecten.
Dat we naar elkaar luisteren is vanzelfsprekend.

Ik wil Groningen dienen

Antje Diertens beschouwt Groningen als ‘mien’ stad. Ze is er geboren, studeerde er, vertrok, kwam terug en ondernam er samen met haar man. Hun kinderen zijn in Groningen geboren en als alles goed gaat binnenkort ook het eerste kleinkind.

Sport, gezondheid en onderwijs vormen een rode draad in haar leven. Ze ziet het als een geweldige rijkdom dat ze gedurende haar leven de kans kreeg zich blijvend te ontwikkelen door opleidingen te stapelen. Ze volgde onder andere opleidingen tot turntrainer, bewegingsagoog, filosoof en deed postacademische trajecten op het gebied van governance en leiderschap. Zo doorleefde ze persoonlijk hoe belangrijk het is dat iedereen de kans krijgt een leven lang te leren: het gaf haar leven kleur, maakte haar wendbaar en gaf vooral veel plezier.

Antje heeft veel ervaring als leidinggevende van verschillende teams, in verschillende sectoren en op verschillende niveaus. Enkele voorbeelden zijn organisator van de Wereldspelen voor gehandicapten, programmamanager Executive MBA Sportmanagement, toezichthouder van Eurosonic Noorderslag. Haar stijl van leidinggeven kan worden beschreven als dienend. Ze ervaart het als een vanzelfsprekendheid dat ze het leven met anderen wil verrijken, duurzame organisaties wil bouwen en dat ze streeft naar een rechtvaardige en zorgzame wereld.

Van 2017 tot 2021 was ze Kamerlid voor D66, met de portefeuilles Koninkrijksrelaties (Caribische eilanden), sport, preventie en GGZ, leven lang leren en beschermd wonen, maatschappelijke opvang en diensttijd. Zij behaalde een belangrijk resultaat met de initiatiefnota Voor een gezonde toekomst, een gezonde leefstijl, waarin het belang van gezondheid en preventie staat. Het nieuwe kabinet gaat met de voorstellen, die effect hebben op lokaal en regionaal beleid, aan de slag. In 2019 stond Antje in de top tien van meest efficiënte Kamerleden.

Door deze ervaring en bewezen diensten heeft Antje laten zien effectief samen te werken aan resultaat. Al haar energie wil ze nu inzetten voor Groningen, op de haar kenmerkende wijze: sprankelend, ondernemend en samen met jou.

Behandeling Initiatiefnota Gezonde Toekomst in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Volg Antje

Facebook
twitter
Linkedin
Instagram