Vrouw & Sportprijs

Iedereen moet mee kunnen doen aan sport, want iedereen doet ertoe. Iedereen wordt hartelijk welkom geheten op de club; niemand wordt uitgesloten. Voldoende sporten en bewegen is de basis voor een actieve levensstijl voor jong en oud, ongeacht levensovertuiging, seksuele geaardheid, fysieke of mentale gezondheid. Om iedereen erbij te laten horen, worden drempels geslecht zodat iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden heeft om ook echt mee te doen.

Ik wil vrouwen in de sport aanmoedigen om deze drempels te slechten en heb daarom in 2018 de Vrouw & Sportprijs in het leven geroepen. Deze prijs is bedoeld voor vrouwen die met of via sport een maatschappelijk doel dienen, op welke wijze ook. Zij zijn hiermee een rolmodel voor anderen. Sinds 2022 is er ook een aanmoedigingsprijs.

Nominaties of vragen over de Vrouw & Sportprijs? Ik hoor het graag: vrouwsportprijs@gmail.com

 

Esther Vergeer & Manuela Louhenapessy

Winnaar 2023: Esther Vergeer

In 2023 ontving Esther Vergeer de Vrouw & Sportprijs voor al haar inzet voor een sportmaatschappij zonder uitsluiting.

Manuela Louhenapessy ontving dit jaar de aanmoedigingsprijs voor al haar goede werk bij Life Goals waarbij ze via sport bijdraagt aan de zelfredzaamheid en plezier in het leven van vele mensen.

Mirjam Reijnen

Winnaar 2022: Miriam Reijnen

N.a.v. de uitkomsten van het onderzoek naar seksuele intimidatie door de Commissie de Vries, heeft Miriam Reijnen grotendeels eigenhandig het voormalig ‘Vertrouwenspunt Sport’ omgebouwd tot een landelijk erkent “Centrum Veilige Sport”. Mirjam Reijnen ontving hiervoor in 2022 de Vrouw & Sportprijs.

Anne van Dijk kreeg de aanmoedigingsprijs omdat zij al op jonge leeftijd de kracht heeft gehad om haar negatieve ervaringen op het terrein van grensoverschrijdend gedrag om te zetten in positieve actie.

Sidra Radja

Winnaar 2021: Sidra Raja

In 2021 ontvang Sidra Raja (VRA) de Vrouw & Sportprijs voor haar bijdrage aan om in moeilijke coronatijd zich in te zetten om bij haar cricketclub de jeugd blijvend in beweging te krijgen en te houden. Met kennis van zaken, empathisch, dienstbaar en vol commitment maakte Sidra het verschil.

Erna Truijens

Winnaar 2020: Erna Truijens

Juryrapport: “Erna laat op allerlei terreinen met woord en daad zien dat zij inclusie binnen de sport belangrijk vindt. Zowel wat betreft gender als wat betreft mensen met een kleine portemonnee, oud en jong en van welke achtergrond ook. Ze heeft laten zien hoe belangrijk het is om waarden als sportiviteit en respect in de sport leidend te laten zijn bij de sportbeoefening. Zij was in haar rol van bestuurslid maatschappelijke zaken bij HC Rotterdam de initiatiefneemster van de aanvoerdersbanden ‘Sterker door strijd’ en verbond hieraan 10 andere Rotterdamse hockeyverenigingen. Bij alles wat ze doet kijkt ze naar ’buiten’, naar verbinding met anderen.”

Alian Spelde

Winnaar 2019: Alian Spelde

Juryrapport: “Alian laat zien met haar jarenlange inzet voor de Transplant Games, een toernooi voor sporters die een orgaan hebben afgestaan of ontvangen, dat je met sport maatschappelijk echt veel kan betekenen. Alian is echt een rolmodel”

De Vrouw & Sportprijs Jury bestaat naast mij (Antje Diertens) uit  Anneke van ZanenErna Truijens, Kim Middendorp-Meister en Kirsten van de Ven